GÅ EFTER DET BEDSTE TILBUD – TØR DU TAGE SPRINGET?

Er du på jagt efter en uddannelse, hvor mulighederne for at gøre karriere er rigtigt gode? Har ud gå-på-mod og evner til at gennemføre et seriøst uddannelsesforløb?
Så er en uddannelse i Pisiffik måske noget for dig.
I Pisiffik får du de bedste elevuddannelser, individuelle udfordringer og masser af engagerede kollegaer.
Kort sagt får du et job med indhold i hverdagen.
68_2

BLIV UDLÆRT BUTIKSASSISTENT I PISIFFIK

(Dagligvarer, møbler, isenkram, radio/TV-medie, tekstil m.v.)

Varighed: 4 år og uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold.

Skoleophold: NI-Nuuk og Qaqortoq

Ansøgning om uddannelse foregår via Piareersarfik, hvorefter man får svar om optagelse fra Niuernermik Ilinniarfik.

Få yderligere oplysninger om butiksassistentuddannelsen på: www.ninuuk.gl eller www.niqaq.gl eller ved henvendelse hos Piareersarfik

68_4

BLIV UDLÆRT BAGER I PISIFFIK

Varighed: 3 år og 7 måneder og uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold.

Skoleophold: INUILI i Narsaq og Teknisk skole i Danmark.

Ansøgning om uddannelse foregår via Piareersarfik, hvorefter man får svar om optagelse fra INUILI.

Få yderligere oplysninger om bageruddannelsen på: www.inuili.com

68_5

BLIV UDLÆRT SLAGTER I PISIFFIK

Varighed: 4 år og uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold.

Skoleophold: INUILI i Narsaq og Holstebro tekniske skole.

Ansøgning om uddannelse foregår via Piareersarfik, hvorefter man får svar om optagelse fra INUILI.

Få yderligere oplysninger om slagteruddannelsen på: www.inuili.com

68_7

BLIV ØKONOMUDDANNET I PISIFFIK

Kom i praktik hos Pisiffik under din akademiøkonomuddannelse:

Vi tilbyder praktikplads inden for økonomi- & ressourcestyring og international handel & markedsføring

Varighed: 2 år og uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold.

Skoleophold: NI-Nuuk og Qaqortoq

Krav: du skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau svarende minimum til en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, dvs. GUX, NI eller TNI 18

Ansøgning om optagelse på uddannelsen foregår via Niuernermik Ilinniarfik.

Få yderligere oplysninger http://www.ninuuk.gl/dk/uddannelser/har-du-bestaaet-gux/akademiuddannelse/

68_6

BLIV UDLÆRT LAGER OG TRANSPORTARBEJDER I PISIFFIK

Varighed: 3 år og uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold.

Skoleophold: Jern & Metalskolen i Nuuk.

Ansøgning om uddannelse foregår via Piareersarfik, hvorefter man får svar om optagelse fra Saviminilerinermik Ilinniarfik.

Få yderligere oplysninger om uddannelsen på: www.jernmetalskole.gl

68_3

BLIV UDLÆRT KONTORASSISTENT HOS PISIFFIK

Varighed: 4 år

Skoleophold: Niuernermik Ilinniarfik Nuuk & de lokale erhvervskoler

Du kan få yderligere oplysninger om kontorassistent­uddannelserne på:www.ninuuk.gl eller www.niqaq.gl ved henvendelse hos Piareersarfik.