Pisiffik A/S sponsorpolitik

Som Grønlands største detailkæde føler vi en oprigtig forpligtelse til at give tilbage til det samfund, vi er en del af. I Pisiffik bidrager vi derfor med sponsorater til arrangementer og projekter, der kan være med til at udvikle Grønland til et mere bæredygtigt samfund. Projekter, som vil være med til at fremme sundheden i samfundet. Og projekter, hvor glæden i fællesskabet dyrkes.

Med vores sponsorater vil vi skabe positive forandringsprocesser i samfundet samt forstærke vores lokale identitet i de seks byer, som vi er til stede i: Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq.

Vores sponsorater falder typisk i disse kategorier:

 • sport, eksempelvis klubbeklædning, større arrangementer og turneringer
 • sundhed, eksempelvis oplysningskampagner og indsamlinger
 • kultur, eksempelvis teaterforestillinger og festivaler, hvor der ikke serveres alkohol
 • andre sociale arrangementer og projekter

Det er et grundprincip for Pisiffik, at sponsormidlerne fordeles ud over alle seks byer, hvor vi er repræsenteret. Dette betyder ikke, at et arrangement skal dække samtlige byer. Det betyder derimod, at vi tilstræber, at midlerne fordeles, så vi tilgodeser alle.

Vores sponsorater kan bestå af praktisk hjælp, eksempelvis med udstyr eller mandskab, produkter som eksempelvis beklædning eller fødevarer, tjenester, rabatordninger eller direkte økonomisk støtte.
Vi behandler ansøgninger løbende. Vi tilstræber, at ansøgere modtager svar på deres ansøgning inden for fire uger fra modtagelsen.

Kriterier for et sponsorat
I ansøgninger lægger vi vægt på, at:

 • aktiviteten fremmer værdier, som stemmer overens med Pisiffik bæredygtighedsstrategi.
 • aktiviteterne så vidt muligt gavner hele det grønlandske samfund.
 • Pisiffiks støtte gør en reel forskel for projektet eller arrangementets gennemførelse.
 • modtager anerkender, at sponsoraftalen er en forretningsmæssig aftale.

Du skal vedhæfte oplysninger om:

 • udspecificeret samlet budget for arrangementet.
 • nærmere projektbeskrivelse.
 • hvad I ønsker, at Pisiffik skal hjælpe med (eksempelvis mandskab, tjenester, produkter eller direkte økonomisk støtte).
 • en plan for synliggørelse af Pisiffik som sponsor.

Alle ansøgninger skal sendes via nedenstående formular. Spørgsmål kan skrives til sponsor@pisiffik.gl

KONTAKTOPLYSNINGER