Pisiffik A/S sponsorpolitik

Pisiffik A/S støtter op om projekter, som fremmer sundhed og vækker glæde i Grønland. Vores sponsorater falder typisk i disse kategorier:

 • Sport, f. eks klub-beklædning, større arrangementer og turneringer
 • Sundhed, f.eks. oplysningskampagner og indsamlinger
 • Kultur, f.eks. teaterforestillinger og musikfestivaler
 • Sociale projekter, Pisiffik støtter hvert år sociale indsatser, der forbedrer leveforhold og livskvalitet i Grønland

Med vores sponsorater ønsker vi at tage del i udviklingen af vores samfund, og at forstærke Pisiffiks lokale identitet i vores seks byer: Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq.

Vi tilstræber, at vores sponsormidler fordeles geografisk ud over alle seks byer, hvor vi er repræsenteret. Det betyder ikke, at et arrangement skal dække alle byer, men at vi fordeler midlerne, så vi tilgodeser alle.

Vores sponsorater kan både bestå af praktisk hjælp evt. med udstyr eller mandskab, produkter som fx beklædning eller fødevarer, tjenester, rabatordninger eller direkte økonomisk støtte.

Vi behandler ansøgninger løbende, og tilstræber svar inden for fire uger fra modtagelsen.

Kriterier for et sponsorat
I ansøgninger lægger vi vægt på, at:

 • Akti­viteten fremmer værdier, som stemmer overens med Pisiffik strategi
 • Aktiviteterne gavner så vidt muligt hele det grønlandske samfund
 • Der er overensstemmelse mellem aktivitetens og Pisiffiks målgruppe
 • Hvilken forskel gør Pisiffiks støtte for projektets gennemførelse
 • Modtager har en plan for synliggørelse af sponsorer
 • Modtager anerkender, at sponsoraftalen er en forretningsmæssig aftale

Hvem kan få støtte:

 • Pisiffik støtter både sociale projekter, sport og kultur
 • Pisiffik støtter ikke enkeltpersoner, studieture, religiøse eller politiske projekter
 • Vi støtter heller ikke aktiviteter, der foregår uden for Grønland

Sådan søger du:

Jeres ansøgninger sendes via nedenstående formular, hvor I opgiver:

 • Kontaktoplysninger: Forening/organisation, kontaktperson, adresse, e-mail, telefonnummer
 • Navn på og beskrivelse af arrangementet
 • Dato for afvikling
 • Hvad ønsker I, at Pisiffik skal hjælpe med: fx mandskab, tjenester, produkter eller økonomisk støtte?
 • Hvilken økonomisk værdi har Pisiffiks støtte i jeres budget
 • Samlet budget for arrangementet
 • Argumenter for hvordan fremmer projektet sundhed og glæde i Grønland?
 • Beskrivelse af hvad Pisiffik får ud af at bidrage til arrangementet?

Derudover skal I vedhæfte:

 • Udspecificeret samlet budget for projektet
 • Nærmere projektbeskrivelse

Alle ansøgninger skal sendes via nedenstående formular. Spørgsmål kan skrives til sponsor@pisiffik.gl

KONTAKTOPLYSNINGER