Sponsorpolitik

Baggrund

Vi er meget bevidste om, at Pisiffik er en stor virksomhed i Grønland, og at vores rolle i samfundet forpligter. Vi er glade for at kunne bidrage med støtte og donationer, der hjælper foreninger, virksomheder og arrangementer i det grønlandske lokalsamfund.

Pisiffik bidrager derfor med sponsorater til projekter og aktiviteter, der kan være med til at udvikle Grønland i en social, - økonomisk eller miljømæssig bæredygtig udvikling i overensstemmelse med vores bæredygtigheds-strategi ”Mad, Miljø & Mennesker”.

Politik

Med vores sponsorater ønsker vi at skabe positive forandringsprocesser i samfundet samt forstærke vores lokale identitet i de seks byer, som vi er til stede i: Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq.

Det er et grundprincip for Pisiffik at prioritere aktiviteter, der understøtter Pisiffiks seks indsatsområder i bæredygtigheds-strategien ”Mad, Miljø & Mennesker”. Sponsormidlerne fordeles så vidt muligt i alle seks byer. Dette betyder ikke, at en sponsoreret aktivitet skal dække samtlige byer.

Pisiffik foretrækker at støtte større projekter frem for mange og små donationer.

Vores kriterier for et sponsorat

Vi modtager mange henvendelser og lægger i udvælgelsen af sponsorater særligt vægt, på aktiviteter, der har potentiale til at gøre en reel forskel og skabe et bæredygtigt output for det grønlandske samfund på længere sigt. Det kan eksempelvis være nye partnerskaber, iværksætteri eller nye projekter, der er langtidsholdbare.

Vores sponsorater falder overvejende i kategorier, der understøtter Pisiffiks strategiske indsatser inden for

  • Partnerskaber eller projekter, der fremmer udviklingen af lokalt producerede (føde)varer.
  • Sundhedsfremmende projekter med særlig vægt på ansvarligt forbrug af alkohol og sund kost.
  • Projekter og aktiviteter, der skaber bedre trivsel og uddannelse af børn og unge under 18 år.
  • Projekter og aktiviteter der medvirker til at reducere madspild i private hjem og foreninger.
  • Projekter og aktiviteter, der medvirker til at at bekæmpe klimaforandringer.

Det er et krav at modtager anerkender, at sponsoraftalen er en forretningsmæssig aftale.

Vi behandler som udgangspunkt ansøgninger fire gange om året. Vi tilstræber, at ansøgere modtager svar på deres ansøgning umiddelbart efter behandlingen.

Du skal vedhæfte oplysninger om:

  • Udspecificeret samlet budget for projektet.
  • Projektbeskrivelse med angivelse af tidsplan, forventet output, ressourcepersoner og eventuelle partnere.
  • En redegørelse for hvordan sponsoratet understøtter Pisiffiks bæredygtigheds-strategi
  • En redegørelse for hvordan sponsoratet støtter aktiviteten og om der er andre bidragsydere.
  • En plan for hvordan modtager vil synliggøre Pisiffik som sponsor.

Alle ansøgninger skal sendes via nedenstående formular. Spørgsmål kan skrives til sponsor@pisiffik.gl