Konkurrencebetingelser

Generelt
Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Pisiffiks loyalitetskampagne.
Konkurrencen løber fra den 29. april til og med den 31. august 2022 (“konkurrenceperioden”). Der udloddes en Franchi Horizon Black Synt .223 Win samt en tilbehørspakke til en værdi á 14.657,75 kr. i konkurrencen.
Deltagelse Pisiffiks loyalitetskampagne konkurrence forudsætter, at deltageren går ind på pisiffik.gl og tilmelder sig Pisiffiks nyhedsbrev.
Kun personer med bopæl i GRØNLAND, og kun personer over 18 år.
Følgende personer må ikke deltage: Ansatte i Pisiffik og deres familier og enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence.
Ved deltagelse i Pisiffiks loyalitetskampagne konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.

Betingelser for deltagelse
For at deltage i Pisiffiks loyalitetskampagne konkurrence i konkurrenceperioden skal deltageren tilmelde sig Pisiffiks nyhedsbrev.
Det er kun muligt at deltage i perioden fra den 29.04.2022 til den 31.08.2022.
Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 1.09.2022 er ugyldige og udelukkes fra Pisiffiks loyalitetskampagne konkurrencen.

Præmier
Præmie: En Franchi Horizon Black Synt .223 Win samt en tilbehørspakke. Værdi: 14.657,75.
Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Udvælgelse af vindere
Der udtrækkes 1 vinder start i september måned. Vinderen trækkes vilkårligt og kontaktes via e-mail inden for 2 uger efter præmieudtrækningen, og offentliggøres samtidig på Pisiffiks facebook side. Hvis ikke vinderne svarer inden for 2 uger derefter, fortabes retten til præmien, og der trækkes en ny vinder. Når vinderen har accepteret præmien ved at svare, skal denne indsende yderligere oplysninger om sig selv med henblik på udlevering af præmien. Præmien afhentet i den lokale Pisiffik butik.

Persondata
Navne- og adresseoplysninger og/eller andre personlige oplysninger, som Pisiffik indhenter i forbindelse med deltagelse i Kampagnen, indsamles og opbevares i Pisiffiks database og behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven.

Afsluttende bestemmelser
Pisiffik forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Pisiffik.
Denne konkurrence er underlagt grønlandsk lovgivning.