Konkurrencebetingelser

Generelt
Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Pisiffiks loyalitetskampagne. Konkurrencen løber fra den 28. oktober 2022 til og med den 31. januar 2023 (“konkurrenceperioden”). Vi trækker lod blandt alle afleverede kuponer samt tilmeldte af Pisiffiks nyhedsbrev. Hvis du allerede er tilmeldt, har du allerede et lod i konkurrencen.

1. præmie: 1 x gavekort på 5.000,- kr.

2. præmie: 1 x gavekort på 3.000,- kr.

3. præmie: 1 x gavekort på 1.000,- kr.

Deltagelse Pisiffiks loyalitetskampagne konkurrence forudsætter, at deltageren går ind på pisiffik.gl og tilmelder sig Pisiffiks nyhedsbrev eller udfylder kuponen i loyalitetsbrochuren. Kun personer med bopæl i GRØNLAND, og kun personer over 18 år. Følgende personer må ikke deltage: Ansatte i Pisiffik og deres familier og enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence. Ved deltagelse i Pisiffiks loyalitetskampagne konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.

Betingelser for deltagelse
For at deltage i Pisiffiks loyalitetskampagne konkurrence i konkurrenceperioden skal deltageren tilmelde sig Pisiffiks nyhedsbrev. Det er kun muligt at deltage i perioden fra den 28.10.2022 til den 31.01.2023. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 31.01.2023 er ugyldige og udelukkes fra Pisiffiks loyalitetskampagne konkurrencen.

Præmier
1. præmie: 1 x gavekort på 5.000,- kr.

2. præmie: 1 x gavekort på 3.000,- kr.

3. præmie: 1 x gavekort på 1.000,- kr.

Udvælgelse af vindere
Der udtrækkes 3 vinder den 1. februar 2023. Vinderen trækkes vilkårligt og kontaktes via e-mail inden for 2 uger efter præmieudtrækningen, og offentliggøres samtidig på Pisiffiks facebook side. Hvis ikke vinderne svarer inden for 2 uger derefter, fortabes retten til præmien, og der trækkes en ny vinder. Når vinderen har accepteret præmien ved at svare, skal denne indsende yderligere oplysninger om sig selv med henblik på udlevering af præmien. Præmien afhentet i den lokale Pisiffik butik.

Persondata
Navne- og adresseoplysninger og/eller andre personlige oplysninger, som Pisiffik indhenter i forbindelse med deltagelse i Kampagnen, indsamles og opbevares i Pisiffiks database og behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven.

Afsluttende bestemmelser
Pisiffik forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Pisiffik. Denne konkurrence er underlagt grønlandsk lovgivning.