MILJØPOLITIK

Baggrund

Naturen og miljøet er under stort pres i hele verden. Befolkningstilvæksten og klimaforandringerne betyder, at skov- og naturområder forsvinder for at give plads til dyrkning af fødevarer, og det betyder, at planter og dyrearter udryddes med stor hast. Samtidig belastes verdenshavene med udledning af kemikalier og beregninger viser, at der i gennemsnit findes 13.000 stykker plastikaffald på hver kvadratkilometer i havet, som kan spores i de fiskeprodukter vi spiser.

Produktion og forbrug af alle typer af varer er globaliseret og dermed medvirker forbruget i Grønland også til at lægge beslag på naturressourcer andre steder i verden. Der er derfor behov for at skabe en mere bæredygtig produktion og forbrug af verdens naturressourcer.

Miljøpolitik

Denne politik gælder for Pisiffiks påvirkning af miljøet, herunder vores sortiment og efterspørgsel på miljøvenlige varer, og den forholder sig til, hvordan vi driver vores forretning med omtanke for miljøet. Den supplerer vores energi- og klimapolitik og er desuden afsæt for dialog med såvel leverandører som forbrugere om, hvordan produktion og efterspørgsel udvikles i en mere miljøvenlig retning.

Miljøpolitikken omfatter tre hovedtemaer, der er identificeret som led i vores bæredygtigheds-strategi ”Mad, Miljø & Mennesker”:

1. Madspild
2. Miljøvenlige produkter
3. Emballage

Miljøpolitikken er vedtaget af Pisiffiks direktion, som, gennem Styregruppen for bæredygtighed, sikrer implementering og en årlig opdatering.

1. Madspild

Som landets største dagligvarehandel tager vi madspild alvorligt. Vi er klar over, at der sker et spild af fødevarer i vores værdikæde, og det gør vi noget ved. For kan vi minimere madspild, kan vi minimere overproduktion og dermed CO2-udledningen.

En tredjedel af verdens fødevarer bliver aldrig spist, svarende til ca. 1,3 milliarder ton mad om året. Ikke alene er det spild af penge for både Pisiffik og for vores kunder. Vi synes også det er uetisk, når mange mennesker sulter. Samtidig betyder madspild, at nogle af verdens begrænsede ressourcer anvendes helt forgæves, og at der udledes drivhusgasser til ingen verdens nytte.

Produktionen og transporten af fødevarer til Grønland bidrager til vores CO2-udslip. Det er et dilemma, at fødevarer transporteret med fly, frem for skib, reducerer madspild men øger CO2-aftrykket. Som Grønlands største dagligvarekoncern forholder vi os til dette dilemma og prioriterer at transportere med skib og indføre procedurer, der reducerer madspild ved ankomst til Grønland. Samtidig prioriterer vi islandske leverandører af frugt og grønt for at forkorte forsyningskæden.

Vores løfte Vi forpligter os til

 • At sætte reduktionsmål for madspild.
 • At vi løbende finder og integrerer løsninger, der reducerer madspild i vores værdikæde.
 • At vores indsats på madspild integreres i Pisiffiks bæredygtighedsstrategi ”Mad, Miljø og Mennesker”, og at relevante nøglepersoner har kendskab til målsætningerne og arbejder for at nå dem.
 • At overvåge og måle madspild i modtagelsen af fødevarer fra vores leverandører, i vores lagre og i butikkerne.
 • At rapportere om vores indsatser og kassationer i vores årlige bæredygtighedsrapport.

2. Miljøvenlige produkter

Pisiffik anerkender, at dagligvarehandlen har et ansvar for at tilbyde et bredt sortiment af miljø- og klimavenlige varer og et ansvar for at stimulere efterspørgslen på disse varer.

Vi ønsker at fremme miljømærkede fødevarer og nonfood-produkter og dermed give vores kunder mulighed for at træffe de miljøvenlige valg, når de handler hos os. På den måde giver vi forbrugerne mulighed for at undgå en række stoffer, der kan have uønskede effekter i naturen eller hos os mennesker.

Vi mener, at økologi, MSC, Svanemærket og andre miljømærkede varer er gode alternativer til de konventionelle varer.

Vores løfte

Vi forpligter os til

 • at arbejde for at have et sortiment, hvis profil bliver stadigt mere miljøvenligt, herunder tilbyde flere varer og større salg af tredjeparts-miljøcertificerede varer.
 • at stimulere efterspørgslen på miljøvenlige varer, og dermed påvirke både forbrugere og leverandører til at skabe et mere bæredygtigt forbrug og produktion.

3. Emballage

Vores miljøpolitik handler også om et ansvarligt forbrug af ressourcer, når vi driver vores virksomhed. Det gælder ikke blot energiforbruget, der er beskrevet i Pisiffiks energi- og klimapolitik, men også vores forbrug af papir, pap og plastikemballage.

Vores løfte Vi forpligter os til

 • at drive vores forretninger med mest mulig omtanke for miljøet i Grønland og i det ansvar vi har direkte ansvar og kontrol.
 • Løbende at have fokus på type og mængden af plastemballage på egne fødevarer i delikatesseafdelingerne.
 • At indgå i dialog med vores hovedleverandører på tværs af Pisiffiks butikskæder med henblik på at reducere mængden af emballager.
 • At overvåge og sætte 2030-mål for mængden af affald, der går til forbrænding og deponi i de seks byer Pisiffik er til stede.