Elever

PISIFFIK NUAN

Vores CSR strategi og prioriteringerVores CSR strategi hedder Pisiffik Nuan. Det har vi valgt for at understrege, at samfundsansvar handler om alt det gode, som Pisiffik giver tilbage til samfundet. Når noget er nuan, så er det godt.

Vores vision med Pisiffik Nuan er at bidrage til en økonomisk bæredygtig handel i Grønland, hvor erhvervslivet er med til at skabe en højere levestandard og grundlaget for økonomisk udvikling. Det betyder, at Pisiffik har valgt at sætte virksomhedens nærmiljø i centrum for CSR indsatsen: Vi bruger vores erfaring og viden med detail, foodservice og medarbejderudvikling til løfte den grønlandske detail- og foodservicebranche til glæde for vores kunder, medarbejdere, samfund og miljø.

Pisiffik er mere end en detail- og engroshandelskæde. Virksomheden er en af Grønlands største arbejdspladser, og på flere beliggenheder er Pisiffik den eneste udbyder af et produkt eller varegruppe. Det forpligter. Både i forhold til kunder og den økonomiske og udviklingsmæssige udvikling af lokalsamfundet. Vores engagement spænder lige fra at købe lokale produkter og råvarer til at være en aktiv medspiller i de enkelte byers og Grønlands udvikling, når det gælder kompetenceopbygning.

I Pisiffik arbejder vi med ’Fælles værdi’ begrebet, og prioriterer vores indsats ud fra, hvad der skaber størst fælles værdi for både Pisiffik og samfundet. Vi tror på, at Pisiffik tilfører den nære omverden mest værdi ved at koncentrere CSR indsatsen mod de samfundsudfordringer, som relaterer sig direkte til vores forretning.

Pisiffik Nuan understøtter derfor vores forretning, og er en del af, at Pisiffik når sine strategiske mål som virksomhed.